Irondżem i takie tam rozważania nad wyższością dżemu nad żelazem

Ostatnio wszyscy chcą lub chcieliby zrobić ironmana. Ciśnienie na triatlon jest tak duże, że niektórzy już nawet nieletnie i niczego jeszcze nieświadome dzieci uczą pływać. Z tym pływaniem to akurat jest dobrze. Tyle tylko, że tłok na basenach, a na zawody tri coraz trudniej się zapisać i ciaśniej się ostatnio …